CK Czech Paradise - exotická dovolená - Etiopie, Indie, Peru, Galapágy
Dnes v máme slevu 2% pro:
493 814 247
Po-Pá: 9.00-17.00

Rozsah a ceny pojištění

Riziko Rozsah Limit pojistného plnění
pojištění léčebných výloh

a) ošetření, hospitalizace, převoz do vlasti

b) převoz tělesných pozůstatků

c) nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek

d) ošetření jednoho zubu celkem za všechny zuby

 

100.000 EUR

7.000 EUR

100 EUR


100 EUR
max. 300 EUR

asistenční služba
24-hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí
bez limitu
pojištění zavazadel
poškození, zničení, odcizení, ztráta pojištěných věcí
18.000 Kč, max. 9.000 Kč / 1 věc
spoluúčast  500 Kč
opožděné dodání zavazadel leteckou společností
nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb
min. 24 hod max. 48 hod - 100 EUR
déle než 48 hod - 300 EUR
ztráta dokladů
náklady na obstarání náhradních dokladů
350 EUR
pojištění odpovědnosti za škodu

a) škody na zdraví

b) škody na majetku

c) náklady na advokáta

d) náklady kauce

celkem za c) a d)

100.000 EUR

35.000 EUR

2.000 EUR

3.000 EUR

max. 5.000 EUR

úrazové pojištění

trvalé následky úrazu

smrt v důsledku úrazu

180.000 Kč

pojistná částka 90.000 Kč

pojištění storna zájezdu

- nemoc, úraz, živelná událost, trestný čin

- úmrtí pojišteného, úmrtí blízké osoby

80% stornopoplatku,

100% stornopoplatku,
typ A25 - max. 25.000 Kč / 1 osoba
celkem max. 75.000 Kč
typ A75 - max. 75.000 Kč / osoba
celkem max. 225.000 Kč

pojištění nevydařené dovolené
hospitalizace po dobu delší než 3 dny v době trvání zájezdu

400 Kč/ den hospitalizace pojištěnému

240 Kč/ den spolu přihlášené osobě

pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
cestovní náklady na dopravu do vlasti

8.000 Kč/osoba

celkem max. 32.000 Kč

pojištění doprovodu
cest. náklady osoby doprovázející dítě do 15 let
24.000 Kč
pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb
cestovní náklady a nečerpané služby při předčasném návratu ze zájezdu

8.000 Kč/osoba, celkem max. 32.000 Kč

16.000 Kč/osoba, celkem max. 64.000 Kč

pojištění nákladů na cestu blízké osoby pojištěného

náklady na cestu (do a ze zahraničí)

náklady na ubytování (max. 10 nocí)

500 EUR

350 EUR

max. 35 EUR/1 noc

pojištění nákladů v případě nemoci dítěte

náklady na cestu blízké osoby do zahraničí

náklady na cestu ze zahraničí (2 osoby)

náklady na ubytování blízké osoby (max. 10 nocí)

250 EUR

500 EUR

350 EUR

max. 35 EUR/1 noc

pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla
cestovní náklady, resp. ubytování v místě opravy
250 EUR/osoba
pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku

odškodné za zpoždění hromadného dopravního prostředku

při cestě do zahraničí

80 Kč/hodina,


max. 800 Kč/osoba

pojištění opožděného nástupu na zájezd
odškodné za nečerpané služby

2.400 Kč/osoba

celkem max. 8.000 Kč

Komplexní pojištění (viz. tabulka) se stornem A 25
týden: 240,- Kč
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY LEVNÉ UBYTOVÁNÍ DOVOLENÁ KONTAKT
Etiopie Hotely Praha Další služby
Indie Hotely Londýn Levné letenky Zaměstnání
Peru Hotely Paříž Parkování u letiště
Reference
Ekvádor a Galapágy Hotely Řím Cestovní pojištění O nás
Filipíny Hotely Benátky Slevy na dovolenou
Thajsko Hotely Berlín
Adventní zájezdy

Všechny práva a změny cen vyhrazeny © 2003-2011 Cestovní kancelář Czech Paradise  rss Novinky | Mapa stránek | Webdesign www.gvw.cz